CÔNG NGHỆ BIỂN BẠC

Công nghệ nhận diện khuôn mặt LiLin

Công nghệ nhận diện khuôn mặt LiLin có khả năng xác định hoặc xác nhận hình ảnh kỹ thuật số được lấy mẫu trước đó hoặc...

Công nghệ AI LILIN nhận diện đối tượng...

Công nghệ AI của hãng LILIN tự động phát hiện nhiều đối tượng từ xa, ghi nhận và theo dõi đối tượng

Công nghệ nhận diện biển số xe BB-ANPR

Công nghệ nhận diện biển số xe BB-ANPR đã được ứng dụng trong hầu hết các lĩnh vực của đời sống xã hội như trường học,...

Đăng ký nhận tin