BÁO ĐỘNG

HƯỚNG DẪN CÁCH LẮP ĐẶT VIDEO OPTEX SL 350QFR

HƯỚNG DẪN CÁCH LẮP ĐẶT VIDEO OPTEX SL 350QFR

Ngày Đăng : 10/11/2020 - 9:50 AM

Lượt Xem : 663

Video hướng dẫn cụ thể cách lắp đặt beam chống trộm dòng SL 350FQR của Optex - một trong những thương hiệu sản xuất..

Xem tiếp

Làm thế nào để thiết lập PK-UHF201SS từ chế độ đọc sang ghi thẻ UHF hoặc ngược lại?

Làm thế nào để thiết lập PK-UHF201SS từ chế độ đọc...

Ngày Đăng : 13/10/2020 - 3:23 PM

Lượt Xem : 776

Để ứng dụng hiệu quả và đáp ứng chính xác yêu cầu kỹ thuật, Biển Bạc Miền Nam sẽ đưa ra một số hướng dẫn..

Xem tiếp

Hệ Thống Bãi Đỗ Xe Thông Minh Quản Lý 1 Lối Vào và 1 Lối Ra

Hệ Thống Bãi Đỗ Xe Thông Minh Quản Lý 1 Lối Vào và...

Ngày Đăng : 09/05/2019 - 9:34 AM

Lượt Xem : 1341

Hệ Thống Bãi Đỗ Xe Thông Minh Quản Lý 1 Lối Vào và 1 Lối Ra thường được ứng dụng tại các siêu thị, bệnh viện,..

Xem tiếp

HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH PHẦN MỀM SPM-VT DÀNH CHO NHÂN VIÊN BẢO VỆ

HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH PHẦN MỀM SPM-VT DÀNH CHO NHÂN VIÊN...

Ngày Đăng : 22/04/2019 - 2:02 PM

Lượt Xem : 2372

Hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý bãi đỗ xe dành cho bảo vệ

Xem tiếp

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM CMS DÀNH CHO BẢO VỆ

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM CMS DÀNH CHO BẢO VỆ

Ngày Đăng : 22/04/2019 - 12:04 PM

Lượt Xem : 1583

Hướng dẫn sử dụng phần mềm báo động CMS dành cho bảo vệ

Xem tiếp

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM REMOTE PLAYBACK

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM REMOTE PLAYBACK

Ngày Đăng : 22/04/2019 - 9:50 AM

Lượt Xem : 2018

Phần mềm Remote Playback là phần mềm cho phép xem lại các dữ liệu

Xem tiếp

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT PHẦN MỀM GHI HÌNH IP CAMERA VIEW100

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT PHẦN MỀM GHI HÌNH IP CAMERA VIEW1...

Ngày Đăng : 17/04/2019 - 3:18 PM

Lượt Xem : 4712

Hướng dẫn cài đặt & cấu hình phần mềm ghi hình IP Camera VIEW100

Xem tiếp

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT PHẦN MỀM BÁO ĐỘNG CMS

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT PHẦN MỀM BÁO ĐỘNG CMS

Ngày Đăng : 17/04/2019 - 2:05 PM

Lượt Xem : 1462

Hướng dẫn sử dụng phần mềm báo động CMS

Xem tiếp

KIỂM SOÁT CỬA

HƯỚNG DẪN CÁCH LẮP ĐẶT VIDEO OPTEX SL 350QFR

HƯỚNG DẪN CÁCH LẮP ĐẶT VIDEO OPTEX SL 350QFR

Ngày Đăng : 10/11/2020 - 9:50 AM

Lượt Xem : 663

Video hướng dẫn cụ thể cách lắp đặt beam chống trộm dòng SL 350FQR của Optex - một trong những thương hiệu sản xuất..

Xem tiếp

Làm thế nào để thiết lập PK-UHF201SS từ chế độ đọc sang ghi thẻ UHF hoặc ngược lại?

Làm thế nào để thiết lập PK-UHF201SS từ chế độ đọc...

Ngày Đăng : 13/10/2020 - 3:23 PM

Lượt Xem : 776

Để ứng dụng hiệu quả và đáp ứng chính xác yêu cầu kỹ thuật, Biển Bạc Miền Nam sẽ đưa ra một số hướng dẫn..

Xem tiếp

Hệ Thống Bãi Đỗ Xe Thông Minh Quản Lý 1 Lối Vào và 1 Lối Ra

Hệ Thống Bãi Đỗ Xe Thông Minh Quản Lý 1 Lối Vào và...

Ngày Đăng : 09/05/2019 - 9:34 AM

Lượt Xem : 1341

Hệ Thống Bãi Đỗ Xe Thông Minh Quản Lý 1 Lối Vào và 1 Lối Ra thường được ứng dụng tại các siêu thị, bệnh viện,..

Xem tiếp

HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH PHẦN MỀM SPM-VT DÀNH CHO NHÂN VIÊN BẢO VỆ

HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH PHẦN MỀM SPM-VT DÀNH CHO NHÂN VIÊN...

Ngày Đăng : 22/04/2019 - 2:02 PM

Lượt Xem : 2372

Hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý bãi đỗ xe dành cho bảo vệ

Xem tiếp

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM CMS DÀNH CHO BẢO VỆ

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM CMS DÀNH CHO BẢO VỆ

Ngày Đăng : 22/04/2019 - 12:04 PM

Lượt Xem : 1583

Hướng dẫn sử dụng phần mềm báo động CMS dành cho bảo vệ

Xem tiếp

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM REMOTE PLAYBACK

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM REMOTE PLAYBACK

Ngày Đăng : 22/04/2019 - 9:50 AM

Lượt Xem : 2018

Phần mềm Remote Playback là phần mềm cho phép xem lại các dữ liệu

Xem tiếp

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT PHẦN MỀM GHI HÌNH IP CAMERA VIEW100

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT PHẦN MỀM GHI HÌNH IP CAMERA VIEW1...

Ngày Đăng : 17/04/2019 - 3:18 PM

Lượt Xem : 4712

Hướng dẫn cài đặt & cấu hình phần mềm ghi hình IP Camera VIEW100

Xem tiếp

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT PHẦN MỀM BÁO ĐỘNG CMS

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT PHẦN MỀM BÁO ĐỘNG CMS

Ngày Đăng : 17/04/2019 - 2:05 PM

Lượt Xem : 1462

Hướng dẫn sử dụng phần mềm báo động CMS

Xem tiếp

TUẦN TRA

HƯỚNG DẪN CÁCH LẮP ĐẶT VIDEO OPTEX SL 350QFR

HƯỚNG DẪN CÁCH LẮP ĐẶT VIDEO OPTEX SL 350QFR

Ngày Đăng : 10/11/2020 - 9:50 AM

Lượt Xem : 663

Video hướng dẫn cụ thể cách lắp đặt beam chống trộm dòng SL 350FQR của Optex - một trong những thương hiệu sản xuất..

Xem tiếp

Làm thế nào để thiết lập PK-UHF201SS từ chế độ đọc sang ghi thẻ UHF hoặc ngược lại?

Làm thế nào để thiết lập PK-UHF201SS từ chế độ đọc...

Ngày Đăng : 13/10/2020 - 3:23 PM

Lượt Xem : 776

Để ứng dụng hiệu quả và đáp ứng chính xác yêu cầu kỹ thuật, Biển Bạc Miền Nam sẽ đưa ra một số hướng dẫn..

Xem tiếp

Hệ Thống Bãi Đỗ Xe Thông Minh Quản Lý 1 Lối Vào và 1 Lối Ra

Hệ Thống Bãi Đỗ Xe Thông Minh Quản Lý 1 Lối Vào và...

Ngày Đăng : 09/05/2019 - 9:34 AM

Lượt Xem : 1341

Hệ Thống Bãi Đỗ Xe Thông Minh Quản Lý 1 Lối Vào và 1 Lối Ra thường được ứng dụng tại các siêu thị, bệnh viện,..

Xem tiếp

HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH PHẦN MỀM SPM-VT DÀNH CHO NHÂN VIÊN BẢO VỆ

HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH PHẦN MỀM SPM-VT DÀNH CHO NHÂN VIÊN...

Ngày Đăng : 22/04/2019 - 2:02 PM

Lượt Xem : 2372

Hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý bãi đỗ xe dành cho bảo vệ

Xem tiếp

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM CMS DÀNH CHO BẢO VỆ

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM CMS DÀNH CHO BẢO VỆ

Ngày Đăng : 22/04/2019 - 12:04 PM

Lượt Xem : 1583

Hướng dẫn sử dụng phần mềm báo động CMS dành cho bảo vệ

Xem tiếp

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM REMOTE PLAYBACK

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM REMOTE PLAYBACK

Ngày Đăng : 22/04/2019 - 9:50 AM

Lượt Xem : 2018

Phần mềm Remote Playback là phần mềm cho phép xem lại các dữ liệu

Xem tiếp

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT PHẦN MỀM GHI HÌNH IP CAMERA VIEW100

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT PHẦN MỀM GHI HÌNH IP CAMERA VIEW1...

Ngày Đăng : 17/04/2019 - 3:18 PM

Lượt Xem : 4712

Hướng dẫn cài đặt & cấu hình phần mềm ghi hình IP Camera VIEW100

Xem tiếp

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT PHẦN MỀM BÁO ĐỘNG CMS

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT PHẦN MỀM BÁO ĐỘNG CMS

Ngày Đăng : 17/04/2019 - 2:05 PM

Lượt Xem : 1462

Hướng dẫn sử dụng phần mềm báo động CMS

Xem tiếp

PHẦN MỀM

HƯỚNG DẪN CÁCH LẮP ĐẶT VIDEO OPTEX SL 350QFR

HƯỚNG DẪN CÁCH LẮP ĐẶT VIDEO OPTEX SL 350QFR

Ngày Đăng : 10/11/2020 - 9:50 AM

Lượt Xem : 663

Video hướng dẫn cụ thể cách lắp đặt beam chống trộm dòng SL 350FQR của Optex - một trong những thương hiệu sản xuất..

Xem tiếp

Làm thế nào để thiết lập PK-UHF201SS từ chế độ đọc sang ghi thẻ UHF hoặc ngược lại?

Làm thế nào để thiết lập PK-UHF201SS từ chế độ đọc...

Ngày Đăng : 13/10/2020 - 3:23 PM

Lượt Xem : 776

Để ứng dụng hiệu quả và đáp ứng chính xác yêu cầu kỹ thuật, Biển Bạc Miền Nam sẽ đưa ra một số hướng dẫn..

Xem tiếp

Hệ Thống Bãi Đỗ Xe Thông Minh Quản Lý 1 Lối Vào và 1 Lối Ra

Hệ Thống Bãi Đỗ Xe Thông Minh Quản Lý 1 Lối Vào và...

Ngày Đăng : 09/05/2019 - 9:34 AM

Lượt Xem : 1341

Hệ Thống Bãi Đỗ Xe Thông Minh Quản Lý 1 Lối Vào và 1 Lối Ra thường được ứng dụng tại các siêu thị, bệnh viện,..

Xem tiếp

HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH PHẦN MỀM SPM-VT DÀNH CHO NHÂN VIÊN BẢO VỆ

HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH PHẦN MỀM SPM-VT DÀNH CHO NHÂN VIÊN...

Ngày Đăng : 22/04/2019 - 2:02 PM

Lượt Xem : 2372

Hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý bãi đỗ xe dành cho bảo vệ

Xem tiếp

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM CMS DÀNH CHO BẢO VỆ

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM CMS DÀNH CHO BẢO VỆ

Ngày Đăng : 22/04/2019 - 12:04 PM

Lượt Xem : 1583

Hướng dẫn sử dụng phần mềm báo động CMS dành cho bảo vệ

Xem tiếp

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM REMOTE PLAYBACK

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM REMOTE PLAYBACK

Ngày Đăng : 22/04/2019 - 9:50 AM

Lượt Xem : 2018

Phần mềm Remote Playback là phần mềm cho phép xem lại các dữ liệu

Xem tiếp

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT PHẦN MỀM GHI HÌNH IP CAMERA VIEW100

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT PHẦN MỀM GHI HÌNH IP CAMERA VIEW1...

Ngày Đăng : 17/04/2019 - 3:18 PM

Lượt Xem : 4712

Hướng dẫn cài đặt & cấu hình phần mềm ghi hình IP Camera VIEW100

Xem tiếp

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT PHẦN MỀM BÁO ĐỘNG CMS

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT PHẦN MỀM BÁO ĐỘNG CMS

Ngày Đăng : 17/04/2019 - 2:05 PM

Lượt Xem : 1462

Hướng dẫn sử dụng phần mềm báo động CMS

Xem tiếp

Đăng ký nhận tin